UTR Echt
Image default
Business / Business Services

Re-integratie 2e spoor vooruit blijven

Niemand wenst in aanraking te komen met het traject dat hoort bij re-integratie 2e spoor. U als werkgever niet, maar uw medewerkers ook niet. Stel een van uw medewerkers komt ziek thuis te zitten vanwege een burn-out. Dat is een risico. Een groot risico. Want bij een ziekmelding vanwege een burn-out (of stress of depressie) spelen er enkele factoren mee die de re-integratie negatief kunnen beïnvloeden. Zowel voor u als werkgever als voor uw ziek thuis zittende medewerker. Ga naar de website www.adxpert.nl voor meer informatie over het re-integratie 2e spoor.

Start re-integratie 2e spoor direct op

Bij een burn-out, stress of een depressie, is het zinvol om het re-integratietraject 1e spoor en 2e spoor direct in gang te zetten. Omdat niet op voorhand te zeggen is hoe lang uw medewerker ziek thuis zal zijn. Maar dat het langdurig zal zijn, is met zekerheid te zeggen. Het is immers geen afdoende medicijn om even, tijdelijk, thuis te zijn en (wat) afstand te nemen van de stressvolle situatie wanneer deze zich op de werkplek bevindt. Eenmaal terug op de werkvloer is er dan wellicht niets veranderd. Even uitrusten en ‘op adem komen’ is niet voldoende om een burn-out te overwinnen. Tijdens het re-integreren is het ook belangrijk dat u als werkgever erkent dat er (te) veel stress op de werkvloer is en wat u daaraan kan doen. In het belang van al uw medewerkers. Maar ook moet de zieke medewerker gaan onderkennen en leren begrijpen welke signalen er aan een burn-out vooraf zijn gegaan. Om te voorkomen dat de medewerker na een eerste keer het re-integratie 1e spoor of het re-integratie 2e spoor traject heeft doorlopen, opnieuw in een burn-out, depressie of met stress thuis komt te zitten. Of wellicht hetzelfde gebeurt wanneer de re-integratie 2e spoor succesvol is verlopen.

Re-integratie 2e spoor in combinatie met coaching

Persoonlijke coaching tijdens het re-integratie 2e spoor traject is in veel situaties een belangrijk en krachtig instrument. Met persoonlijke coaching wordt uw zieke medewerker snel inzicht gegeven in de persoonlijke situatie en omstandigheden. Bied uw medewerkers daarom direct re-integratie 1e spoor of 2e spoor aan. Wacht niet tot uw medewerker zelf tot inzicht komt. Dat duurt te lang. Veel te lang. Daar heeft iemand altijd hulp bij nodig. ADXpert is u beiden daarbij graag van dienst. Om te voorkomen dat het een (te) lang ziekteverzuim wordt, weet ADXpert wat te doen. Voor u als werkgever en voor u als medewerker. Neem gerust contact met hen op.