UTR Echt
Image default
Business / Business Services

Analyseer jouw organisatie met 7S

De management goeroe van de organisatiekunde is toch wel Mc Kinsey, hij bedacht een model aan de hand van 7S dimensies die gemakkelijk een organisatie kunnen analyseren. Het model behandelt structuur, strategie, systemen, stijl, skills, staf en shared values. Bijna iedere student met een economische richting kent het model inmiddels wel of is er in aanraking mee gekomen. Het eindresultaat is een goed inzicht in de vitaliteit van uw organisatie. Als alles is ingevuld dan kan er een grondige analyse op de interne structuur van de organisatie plaatsvinden. Het model valt op te delen in harde en zachte factoren. De harde factoren zijn makkelijker te identificeren en te veranderen. Als eerste zullen we de harde factoren onder een loep nemen:

Systeem: met het systeem worden de processen binnen het bedrijf bedoeld die nodig zijn om producten of diensten te leveren. Vragen die hierbij gesteld kunnen worden: Wat zijn de belangrijke systemen binnen de organisatie? Hoe worden de belangrijke systemen bijgehouden? Welke interne processen worden er aangehouden?

Strategie: De strategie slaat op de toekomstplannen van een bedrijf. Het is eigenlijk de leidraad waar het bedrijf in de toekomst naar toe wil. Aan de hand van de strategie worden belangrijke keuze gemaakt en word een focus gelegd. Voorbeeldvragen zijn: Wat is de strategie? Hoe is de organisatie van plan haar doelen te realiseren? En hoe onderscheid je je van de concurrentie?

Structuur: Hoe is de organisatie ingericht. Gaat het om een platte of juist diepe organisatie? En Hoe zit het met de hierarchie. Hoe zijn bepaalde taken verdeeld? En hoe zit het met samenwerking tussen verschillende afdelingen?

Naast de harde factoren zijn er ook 4 zachte factoren die het beeld van uw organisatie bepalen. Deze zijn moeilijker te beinvloeden dan de drie eerder genoemde dimensies, maar ze zijn natuurlijk niet minder belangrijk.

Stijl: Wat is de stijl van leidinggeven binnen de organisatie. Regeert men met harde hand of wordt iedereen binnen bepaalde kaders vrijgelaten.

Vaardigheden of Skills: door welke vaardigheden kan het bedrijf zich onderscheiden van concurrerende partijen. Hoe val je op in de massa van concurrentie in de markt?

Personeel of Staf: een van de meest waardevolle stukken binnen een organisatie is het personeel. Zei moeten immers uiteindelijk het werk verzetten. Hoe ziet de ideale werknemer er uit. Hoe worden goede werknemers beloond en behouden?

Shared Values: in het Nederlands vertaald staat deze dimensie voor gedeelde waarden, kernwaarden, visie en bedrijfscultuur. Oftewel de basis van de organisatie en daarom staat deze ook centraal in het model.

Klik hier voor nadere toelichting en/ of infomatie vitaliteit. Daarnaast kunt u ook terecht op de website van Carrierepoort: carrierepoort.nl

http://carrierepoort.nl/werkgever/portfolio/vitaliteit