UTR Echt
Image default
Bedrijven

Brandhout hoe wordt het verwerkt?

Brandhout is hout dat bestemd is om verbrand te worden en zo thermische energie, of warmte, te leveren. Het is de oudste brandstof van de mensheid en wordt gebruikt vanaf het moment dat de mens vuur begon te beheersen. Tot de negentiende eeuw was het ook de voornaamste energiebron, onder meer met het uit hout geproduceerde houtskool. Daarna verminderde het belang van brandhout, vooral ten voordele van steenkool en later aardolie. Door de toenemende prijs van deze klassieke energiebronnen kent brandhout vanaf het einde van de twintigste eeuw een hernieuwde populariteit. Behalve als warmtebron wordt brandhout ook gebruikt om voedsel te roken. Onder het kopje Verwante toepassingen zijn nog andere toepassingen van energie uit hout te vinden.

Brandhout moet droog worden verbrand om een voldoende rendement te geven. De hoeveelheid vocht mag maximaal tussen de 15 en 20% bedragen. Het drogen gaat het snelst wanneer het hout is gekloofd. Aangezien vers gekapt hout gemakkelijker kan worden gekloofd dan uitgedroogd hout, gebeurt het kloven best onmiddellijk na het vellen van de boom. Tegenwoordig wordt brandhout voor commerciële doeleinden meestal met een mechanische kliefmachine gekloofd, maar het kan ook met een kloofbijl of met voorhamer en (stalen) spie.

Verwerken van brandhout

Na het kloven moet het hout nog geruime tijd drogen. Het hout droogt met een snelheid van ongeveer 5 cm per jaar. De uiteindelijke droogtijd is mede afhankelijk van de houtsoort. Zachte houtsoorten zoals wilg, populier en naaldhout hebben een droogtijd van tenminste 1 jaar, hardhout zoals beuk en es een droogtijd van tenminste 2 jaar. Eikenhout kan men het beste 3 jaar laten drogen. Verbranding van slecht gedroogd hout is door de vorming van creosoot een voorname oorzaak van schoorsteenbrand. Verder dient hout dat in aanraking is geweest met zeewater vermeden te worden omdat het erin aanwezige zout bij verbranding wordt omgezet in giftige dampen die tot aantasting kunnen leiden van onder meer de longen en de metalen in de kachel en schoorsteen.

https://doosjehout.nl/brandhout/