UTR Echt
Image default
Zorg

Als je ongewenst zwanger bent

In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, is abortus niet alleen iets van deze tijd. Het komt al vanaf de Oudheid voor dat vrouwen -om wat voor reden dan ook- beslissen de zwangerschap af te breken. In de tijd van Hippocrates (400 voor Christus) wordt abortus al genoemd. In het Romeinse rijk, onder de Maya’s en in het oude China en Japan kwamen abortussen voor. Straffen op abortus zijn er in veel culturen ook geweest. In de loop van de twintigste eeuw probeerden verschillende stromingen definitief een einde te maken aan het verbod op abortus. Denk aan het communisme, liberalisme en socialisme. In Nederland werd abortus in 1981 gelegaliseerd. 

Beahuis & Bloemenhove is een gespecialiseerde kliniek ik Heemstede. Meisjes en vrouwen die ongewenst zwanger zijn, kunnen er terecht voor professionele hulp bij een overtijdbehandeling of een abortus in het eerste en tweede trimester. Ook wordt advies gegeven op het gebied van anticonceptie, om ongewenst zwanger raken te voorkomen. Bij Bloemenhove werken professionele artsen en verpleegkundigen. Ze beschikken allemaal over de vereiste diploma’s en zijn zeer ervaren. Om in contact te komen met de medewerkers van de kliniek kun je bellen naar 023-5289890 of mailen.

Veel gestelde vragen aan het Bloemenhove-team zijn onder meer de volgende twee. ’Waarom geldt er een bedenktijd van vijf dagen?’ Dit is in de wet vastgelegd en heeft alles te maken met het feit dat een abortus zeer ingrijpend is. Het is een beslissing met veel consequenties en impact. De periode van vijf dagen geven je de benodigde rust en ruimte het besluit nog eens goed te overdenken. Je kunt de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen en overleggen met dierbaren. Is je besluit definitief dan kan de abortus vanaf de zesde dag plaatsvinden. Voor de duidelijkheid: ben je niet langer van 16 dagen over tijd, dan is er geen verplichte bedenktijd. Over de tweede vraag ‘Is er een wachtlijst?’ kunnen we kort zijn. Nauwelijks. In de meeste gevallen is het mogelijk binnen één week een afspraak in te plannen.

https://www.bloemenhove.nl/nl/home