UTR Echt
Image default
Aanbiedingen

ADR, frigo of kooiaap? Bij Melis Logistics verzorgen ze graag jouw speciaal transport!

Wanneer je het transport van goederen wilt uitbesteden, dan kun je een transportbedrijf in de arm nemen. Veel transportbedrijven bieden naast het wat meer ‘standaard’ vervoer ook diverse vormen van speciaal transport aan. Denk bijvoorbeeld aan ADR, frigo of kooiaap transport. Ook bij Melis Logistics verzorgen ze graag jouw speciaal transport. Ben je benieuwd wat de bovenstaande soorten transport precies inhouden? Lees dan even verder, want in deze blog zullen we wat dieper ingaan op ADR, frigo en kooiaap transport. Lees snel verder!

 

Transport van gevaarlijke goederen

Onder het transport van gevaarlijke goederen verstaan we het vervoeren van onder meer bijtende, radioactieve, giftige, brandbare en explosieve stoffen. Zoals je wel kunt zien zijn dit stuk voor stuk goederen die gevaarlijk zijn voor zowel mens als milieu. Het transport van dit soort goederen moet voldoen aan de ADR. ADR staat voor ‘Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route’. In Nederland maken deze regels en richtlijnen onderdeel uit van het VLG. VLG staat voor ‘Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen’. 

 

Transport van bederfelijke goederen

Ook bederfelijke goederen mogen niet zomaar van het ene land naar het andere land getransporteerd worden. Moet je bijvoorbeeld bederfelijke goederen naar Frankrijk vervoeren? Dan krijg je te maken met het ATP. Wanneer je deze afkorting voluit schrijft, dan is het een hele mond vol. Kort gezegd staan de letters ATP voor Accord Transport Périssables. Het is een overeenkomst voor het internationaal transport van goederen die gemakkelijk bederven. Zowel gekoelde, als diepgevroren en verwarmde goederen moeten in een goed geconditioneerde atmosfeer vervoerd worden. Gekoeld vervoer wordt ook wel koeltransport of frigotransport genoemd

 

Transport met een meeneemheftruck

Transport waarbij er een meeneemheftruck achter de trailer van de vrachtwagen wordt meegenomen wordt ook wel kooiaap transport genoemd. Kooiaap transport wordt eigenlijk alleen ingezet wanneer er op de plaats van bestemming niet de juiste middelen voorhanden zijn om de goederen op een correcte manier te kunnen lossen. Zoals gezegd wordt een kooiaap achter de vrachtwagen bevestigd. Hierdoor hoeft er geen laadruimte ingeleverd te worden.

 

https://www.melislogistics.nl/