UTR Echt
Image default
Zakelijk

Wat is payrolling?

Als u een bedrijf in Nederland heeft en u heeft personeel nodig, maar u wilt ze niet zelf in dienst nemen, dan kunt u een overeenkomst sluiten met een zogenaamd payrollbedrijf. In dat geval werft u uw medewerkers zelf aan, bepaalt u hun salaris en heeft u volledig toezicht. Uw medewerkers zullen echter wel in dienst zijn van het payrollbedrijf.

De payroll onderneming zorgt onder andere voor de arbeidsovereenkomsten, de jaarresultaten, de salarisadministratie en de pensioenopbouw. Zij stellen werkgevers uitsluitend langetermijnpersoneel ter beschikking op basis van een payrollcontract.

Verantwoordelijkheid loonbelasting afdracht
Een payrollbedrijf betaalt de loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De Belastingdienst kan u echter wel aansprakelijk stellen als het payrollbedrijf dit niet doet. Sommige payrollbedrijven hebben het SNA-keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA). SNA controleert deze bedrijven periodiek en dat beperkt de risico’s voor alle betrokken partijen.

Arbeidsvoorwaarden en ontslagregeling
De CAO (cao) voor uitzendkrachten kan van toepassing zijn op werknemers in loondienst. Loonwerkers zijn evenzeer beschermd tegen onrechtmatig ontslag als reguliere werknemers. Wanneer gevraagd wordt om een voorgenomen ontslag van een van uw loonmedewerkers door een loonbedrijf te beoordelen, zal het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of een gerechtelijke rechtbank rekening houden met de omstandigheden van het inlenende bedrijf. De enkele opzegging van de overeenkomst tussen de payroll-onderneming en haar opdrachtgever zal als onvoldoende reden voor ontslag worden beschouwd.

Zelfstandigen en loondienstverleners en loonadministratie
Bij payrolling werkt u, als zelfstandige professional, via een payrollbedrijf. U bent niet hun werknemer. Het payrollbedrijf zorgt voor uw facturen, loonadministratie en medische verzekeringen, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. U regelt uw opdrachten zelf. U hebt geen recht meer op de privé-eigendomsvergoeding en btw-aftrek.

Op zoek naar payroll Nederland? Kijk dan eens op payrollkaart.nl.

https://payrollkaart.nl/