UTR Echt
Image default
Banen en opleidingen

Wat is outplacement?

Outplacement is een vorm van gepersonaliseerde begeleiding waarmee werknemers bij zoeken naar een nieuwe baan worden geholpen, wanneer er ontslagen moeten worden bij een bedrijf. Het is een proces dat bedrijven aanbieden aan werknemers die minder goed aansluiten op hun functie-eisen of die besluiten dat een verandering voor hun carrière nodig is. Outplacement kan de nodige stress en verwarring verminderen bij werkgevers en werknemers tijdens het proces van ontslag.

Inhoudelijk bestaat een outplacement traject uit verschillende fases; begeleidt worden bij het verwerken van verlies, een onderzoek naar de sector waarin gezocht gaat worden, het kiezen van een vaardigheden profiel dat past bij de nieuwe kansen, competentie ontwikkeling, het uitvoeren van een goed sollicitatieproces, het beheersen van technische vaardigheden en het aanleren van tijd efficiënte strategieën.

De begeleiding tijdens een outplacement traject is afhankelijk van de omstandigheden. Outplacement kan bijvoorbeeld gedaan worden door een individuele coach die een-op-eengesprekken met de werkzoekend voert, d.m.v. trainingen, en/of groepsdiscussies. Ook online trainingsprogramma’s zijn vaak toegankelijk om de gebruiker te helpen bij het aanpassingen aan de nieuwe arbeidsmarkt.

Verder is het voor sommige bedrijven belangrijk dat de werkzoekende bij zijn of haar sollicitatieproces betrokken blijft en waarborgen heeft betreffende een eventuele nieuwe baan. Outplacement biedt fair play aan zowel de bedrijven als de werknemers, door te helpen bij het begeleiden van de ontslagen werknemers in de richting van hun nieuwe baan.

Samengevat is een outplacement traject een proces waarmee gepersonaliseerde begeleiding geboden wordt aan werknemers die ontslagen worden bij een bedrijf. Deze begeleiding kan bestaan uit een-op-eengesprekken, trainingen, groepsdiscussies, onderzoek naar de sector en competentieontwikkeling. Outplacement is bedoeld om zowel de bedrijven als de werknemers te helpen bij het zoeken en vinden van een nieuwe baan en het bieden van fair play.