UTR Echt
Image default
Woning en Tuin

Schimmel in de kruipruimte: helaas een veelvoorkomend probleem

We zien vaak schimmel in de kruipruimte. Dat is een vervelend probleem. De volgende vragen komen in dit artikel aan bod. Wat is schimmel precies en waar komt die vandaan? Wat zijn de risico’s die zijn verbonden aan het hebben schimmel? Schimmel in kruipruimte verwijderen, hoe doe je dat? Hoe voorkom je schimmel?

Wat is schimmel?

Schimmel komt van sporen die zich in de lucht bevinden of meeliften op bijvoorbeeld kleding of schoeisel. Sporen zijn heel kleine zaadjes die met het blote oog niet waarneembaar zijn. Men rekent tegenwoordig schimmels niet meer tot het dieren- noch plantenrijk. Met andere woorden, ze vormen een rijk op zich. Bijvoorbeeld ook zwammen behoren ertoe. De wetenschappelijke naam is Fungi. Zoals ook bloemzaden hebben schimmelsporen een omgeving nodig, waarin ze kunnen gedijen. Ze kunnen zich heel snel vermenigvuldigen. Met name in vochtige omgevingen doen ze het goed. We praten dan over de badkamer, maar ook de kruipruimte. Je kunt ze onder meer aantreffen op planten, dieren, voedsel en bouwmaterialen, en brengen dan schade aan. Ze vormen een gekleurde bedekking, vaak wit. Behalve schadelijk kunnen ze ook nuttig zijn, bijvoorbeeld in de vorm van gist voor de bereiding van brood. Schimmels kunnen in symbiose leven met een gastheer, zoals korstmossen. Ze behoren tot de opruimers in de natuur en hebben dan een belangrijke rol.

Schimmel

Risico’s van schimmel in huis

Schimmels kunnen bouwmaterialen aantasten. Met name praten we dan over hout. Ze kunnen ook een onaangename geur verspreiden. Schimmels vormen echter ook een risico voor onze gezondheid. De meeste klachten hebben personen met bestaande problemen met de luchtwegen of met een immuunsysteem dat verzwakt is. Kleine kinderen zijn meer vatbaar dan ouderen. Als iemand astma heeft, dan kunnen de klachten erger worden door schimmel. Bij gezonde personen kunnen allergische reacties optreden en/of luchtwegklachten ontstaan, zoals keelpijn, een verstopte neus, veel hoesten en niezen, benauwdheid en zelfs astma. Slijmvliezen kunnen geïrriteerd raken, ogen gaan prikkelen en de huid kan rood worden. Niet iedereen is echter niet in dezelfde mate gevoelig.

Schimmel in kruipruimte verwijderen

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat het nodig is om schimmelvorming tegen te gaan. Indien aanwezig, is schimmel in kruipruimte verwijderen nodig. Vochtigheid in een ruimte is meestal het gevolg van slechte ventilatie. Ook kan er sprake zijn van een lekkage. Om schimmelvorming dus te voorkomen, dient de ventilatie te worden verbeterd en lekkages te worden verholpen. Dat eerste kan bijvoorbeeld met buizen die door de buitenmuur naar buiten gaan en daar worden afgedekt met een rooster. Is schimmel al aanwezig, dan kun je proberen daar zelf iets aan doen. Schimmel laten verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf is echter zekerder. Zoals al is opgemerkt, verspreid schimmel zich snel. Bij voorkeur dient er dus niets achter te blijven. Maar zonder voldoende ventilatie zal schimmel laten verwijderen spoedig opnieuw nodig zijn.