UTR Echt
Image default
Business / Business Services

Retentietanks voor regenwaterinfiltratie

Als men geïnteresseerd is in regenwaterinfiltratie met retentietanks kan men bij ons aankloppen. Het is geschikt voor de berging van hemelwater en zorgt daarnaast voor regenwaterinfiltratie op een vertraagde of gedoseerde manier. In sommige gevallen regent het zo hard dat de grond het niet aankan. Grote plassen kunnen dan ontstaan op plekken waar tegels liggen. Ook kan het zo zijn dat de aarde het zelf niet kan verdragen waardoor er modderpoelen ontstaan naar aanleiding van water dat vanuit de dakgoot de tuin in stroomt. En verder kan men regenwaterinfiltratie gebruiken op het moment dat de riolering een maximum heeft bereikt en zodoende een overschot aan afvoerwater terug naar boven brengt.

Voor al die situaties kan men een buffertank goed gebruiken. Deze zorgt ervoor dat het opgevangen regenwater veel later geloosd wordt waardoor de piekbelasting gelijkmatiger wordt verdeeld en de druk op riolering en de grond minder wordt. Zodoende kan het water makkelijker op een evenwichtige manier worden opgenomen door de natuur. Als u dus interesse hebt in regenwaterinfiltratie technieken dan kunt daarvoor bij ons terecht.

Meer regenwaterinfiltratie methoden

Naast het vroegtijdig bewaren van hemelwater voor regenwaterinfiltratie vanuit een retentietank kan men verder nog andere methoden toepassen. Zo is het een optie om een infiltratiebox in de grond te plaatsen. Hierin kan dan regenwater in worden afgevoerd dat vanaf een dakgoot door een regenpijp in die box terecht is gekomen. Regenwaterinfiltratie is op die manier zeer effectief, omdat het meteen al aan de aarde wordt afgestaan. Verder kan men er een filter aan toevoegen dat alle blaadjes uit de bodem houdt en zo voorkomt dat de ondergrondse put dicht slibt en regenwaterinfiltratie bemoeilijkt wordt.

Overige info opvragen

Men kan nog de overige info opvragen over regenwaterinfiltratie. Daarvoor kan men dan een specialist uit ons bedrijf spreken. Voor al uw vragen over regenwaterinfiltratie en retentietanks belt u daarom naar ons.