UTR Echt
Image default
Aanbiedingen

Het verschil tussen een BV en NV

Wil jij een eigen bedrijf oprichten, maar vind je het lastig te bepalen wat het verschil is tussen een BV (besloten vennootschap) en NV (naamloze vennootschap)? Beide rechtsvormen hebben namelijk overeenkomsten en verschillen. Een overeenkomst tussen beide vormen is het kapitaal dat in aandelen verdeeld is. Ook zijn bestuurders van beide rechtspersonen in principe niet hoofdelijk aansprakelijk. Maar er bestaan ook enkele verschillen, waarbij wij jou graag helpen. De belangrijkste lichten wij in deze blog uit.

 

Verschillen tussen BV en NV

Het belangrijkste verschil tussen beide rechtspersonen zit in de aandelen. Bij een BV zijn deze in het algemeen niet vrij overdraagbaar. De statuten van een BV kunnen een blokkeringsregeling bevatten, waarbij de verkoop van aandelen eerst moet worden aangeboden aan alle andere aandeelhouders van de BV. Ook is bij een BV een notariële akte benodigd voor het overdragen van aandelen. Bij een NV is dit niet nodig en bestaat er ook geen blokkeringsregeling. Hierdoor zijn aandelen van een NV vrij overdraagbaar.

 

Een ander groot verschil is het startkapitaal dat benodigd is. Een BV kun je al oprichten met een kapitaal van €0,01. Voor een NV ligt dit bedrag aanzienlijk hoger: Voor de oprichting heb je namelijk een startkapitaal van €45.000,- nodig.

 

Voor beide rechtspersonen wordt een balanstest uitgevoerd zodra de uitkeringen zijn uitgegeven. Bij deze test wordt gecontroleerd of het eigen vermogen hoger is dan de reserves (die gelijk staan aan het startkapitaal). Bij een BV wordt ook een uitkeringstoets uitgevoerd. Deze toont na elke dividenduitkering aan of de BV voldoet aan haar financiële verplichtingen. Als deze toets niet goed wordt uitgevoerd, ben je als oprichter van de BV ook privé aansprakelijk.

 

Vereniging of stichting oprichten

Ben jij nu ook van plan om een eigen NV of BV op te richten? Dan moet je dit doen met een notariële akte waarbij een handtekening van een notaris benodigd is. Suwijn Notarissen helpt jou daar graag bij. Heb jij vragen over het oprichten, overeenkomsten of verschillen tussen deze twee rechtsvormen? Neem dan gerust contact op met één van onze gespecialiseerde medewerkers. Zij geven jou deskundig advies, waardoor jij altijd goed voorbereid bent.

 

 

https://suwijn.nl/