UTR Echt
Image default
Energie

Groene stroom is niet altijd even groen

Bij groene stroom hebben we over elektrische energie die is opgewekt uit duurzame bronnen. In Nederland gaat het dan om zonne- en windenergie, en een beetje getijde-energie. In andere landen kunnen we het ook hebben over energie uit waterkracht en geothermische bronnen. Elektrische energie opgewerkt uit fossiele brandstoffen wordt ook wel grijze stroom genoemd. Elektrische energie van verbranding van biomassa wordt doorgaans ook tot de duurzame energie gerekend. Verbranding van andere afvalstoffen vallen niet onder duurzaam.

Doelstelling

De doelstelling van groene stroom is de CO2-uitstoot en van andere schadelijke gassen te verminderen, die ontstaan door de verbranding van fossiele brandstoffen. De CO2-uitstoot versterkt het broeikaseffect en veroorzaakt daarmee een klimaatverandering. Voorkoming van dat laatste is het doel dat men uiteindelijk wil bereiken. Tegelijkertijd wordt niet alleen de uitstoot van schadelijke gassen beperkt, maar ook de hoeveelheid kernafval. Fossiele brandstoffen zijn na verbranding niet meer opnieuw te gebruiken. Duurzame energiebronnen als de zon en wind blijven ook voor volgende generaties beschikbaar.

Garantie

Een leverancier mag alleen stroom als groen verkopen als die een Garantie van Oorsprong (GvO) heeft, waarmee de herkomst als duurzaam wordt getoond. Die garanties komen uit het European Energy Certificate System (EECS), een systeem waar de Association of Issuing Bodies (AIB) het beheer over voert. Een GvO heeft betrekking op 1.000 kWh. In Nederland zelf wordt niet voldoende groene elektriciteit opgewekt om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Veel van de GvO’s in Nederland komen van waterkrachtcentrales in de Scandinavische landen, wat dus eigenlijk niet helpt in Nederland de uitstoot van schadelijke gassen te verminderen. Beter zijn dan hier opgewekte zonne- en windenergie.

Duurzaamheidsonderzoek

De consumentbond houdt jaarlijks een duurzaamheidsonderzoek, omdat het voor consumenten lang niet altijd duidelijk is, welke energie echt duurzaam is. De consumentenbond let daarbij op de inkoop en stroom door leveranciers, maar ook het investeringsbeleid. De bond startte in 2020 samen met Natuur en Milieu het Zekergroen Energiecollectief. Daaraan kunnen uitsluitend leveranciers deelnemen die tenminste een 8 scoorden in het meest recente duurzaamheidsonderzoek. Die leveranciers komen dan op een veiling met energiecontracten met een laag tarief met een duur van drie jaren. Deelnemers kunnen dan kiezen voor de winnaar van de veiling. Bij de eerste veiling besparen consumenten over de 3 jaren gemiddeld € 900. Van de consumenten kiest momenteel 28% voor een leverancier uit het Zekergroen Energiecollectief. In 2020 was dat 21% en in 2019 nog 17%. Aldus de Autoriteit Consument en Markt.

Gerelateerde artikelen

Mobiele airco kopen? Wat u moet weten ..

Goedkoper uit met je energierekening?

Wat is hybride?