UTR Echt
Image default
Zakelijk

Etiketten en het nut van etikettering

Etiketten, er is haast niemand die niet weet wat dit zijn. Een ander breed gebruikt woord hiervoor is label. Dit is echter een leenwoord dat afkomstig is uit het Engels en vandaar dat de voorkeur toch uitgaat naar een eigen woord. Wat is de precieze betekenis van het woord etiket? Volgens het welbekende dikke woordenboek dat we kennen is de definitie: “Een strookje papier dat op een voorwerp wordt geplakt om informatie te verschaffen, bijvoorbeeld over de inhoud.” Dat geeft eigenlijk het precieze doel ervan weer, dit is namelijk in de praktijk vrijwel altijd voor het aangeven van de inhoud.

Populair gebruik van etiketten

Zoals gezegd wordt etikettering vooral gebruikt voor het bestickeren van allerlei voorwerpen om de inhoud ervan aan te geven. Dit is vaak ook verplicht, zoals de etiketten van eten en drinken. Het is namelijk bij wet geregeld dat er bepaalde dingen zichtbaar op de etiketten moeten worden aangebracht. De regels omtrent de etiketten zelf zijn gelukkig minder specifiek. Zo hoef je niet zo zeer rekening te houden met de materialen en/of kleuren van de etiketten, maar wel op de zichtbaarheid ervan. 

Andere toepassingsmogelijkheden

Er zijn ook andere toepassingsmogelijkheden als het gaat om etiketten. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan de bekende toepassing ervan op basisscholen, of beter nog, op de peuterspeelzaal. Alle individuele items worden hier namelijk voorzien van een etiket om de verschillende knuffels, spenen en flesjes te kunnen identificeren en bij het juiste kind te houden. Dit is bedoeld om enerzijds de kinderen niet onverwacht zonder hun spullen te laten zitten (of met de verkeerde), maar anderzijds doen ze dit vanuit hygiënisch oogpunt. Dit is namelijk ook een belangrijke toepassing voor etiketten. Tegenwoordig zie je overal etiketten om de naleving van hygiëneregels mogelijk te maken en hierop toe te kunnen zien. Vooral in de horeca is dit een zeer populair fenomeen.

https://optimumgroup.nl/producten/zelfklevende-etiketten/