UTR Echt
Image default
Kinderen

Een werkende vader zijn

Een werkende vader zijn

Ouder worden is misschien wel de belangrijkste van de veranderingen in het leven die mensen doormaken. Het feit dat deze levensverandering vaak wordt verwacht en vreugdevol is, draagt ​​bij aan de emotionele turbulentie en de persoonlijke en professionele aanpassingen die nodig zijn. Deze golf van ouderlijk verlangen heeft tal van voordelen voor vaders, moeders en kinderen. Maar het zorgt ook voor een hele reeks uitdagingen en lastige aanpassingen voor alle betrokkenen, inclusief werkgevers en managers. Het is allemaal niet zo simpel als een kinderfiets kopen. Het is een zeer complexe verantwoordelijkheid die veel tijd en moeite kost. Hier zijn enkele tips voor nieuwe vaders over hoe ze de overstap naar werkend vaderschap kunnen maken. Dit is niet alleen levensveranderend, maar ook levensbevestigend.

Aanvaarding

De eerste les voor nieuwe vaders is om niet te haastig door de aanpassingen heen te gaan. Er is een einde gekomen aan een levensfase. Accepteer dat vader worden gepaard gaat met een breed scala aan gevoelens. Deze gevoelens omvatten zowel positieve als negatieve emoties. Zoals vreugde of geluk en trots, maar ook angst of onrust en hulpeloosheid. Vaders maken zich meestal zorgen over achterop raken op het werk, bovenop dergelijke gevoelens thuis. Bepaalde routines met collega’s en superieuren kunnen minder belangrijk worden. Dat voedt de verdenking dat huishoudelijke taken de vooruitzichten op het werk ondermijnen. Het punt is dat vader worden een emotionele ervaring is die moet worden erkend en geaccepteerd. De fred de la bretoniere tassen kunnen van pas komen voor werkende vaders in deze levensovergang.

Aanpassen aan de nieuwe realiteit

Als de eerste fase van een levensverandering wordt besteed aan het afscheid nemen van een verleden dat nooit meer terugkomt, wordt de tweede fase besteed aan het wennen en aanpassen aan de nieuwe realiteit. Het opgeven van oude gewoonten is de eerste stap in dit proces. Vaders verlangen nu naar een cultuur waarin hands-on vaderschap thuis en op het werk wordt gewaardeerd. Deze fase houdt in dat je verwachtingen over je persoonlijke identiteit of je relatie met je partner en zelfs je baan als werkende vader loslaat. Werkende vaders moeten thuis nieuwe routines ontwikkelen. Van binding met hun kinderen tot het met hun partner afspreken welke aspecten van de kinderopvang zij voor hun rekening nemen. Van het vasthouden van hun werktas heren op het werk tot het dragen van hun kind thuis. Het houdt ook in dat er een nieuwe cultuur op de werkplek moet worden gecreëerd waarin werkende vaders worden gewaardeerd.

Het nieuwe hoofdstuk van het vaderschap

Het nieuwe begin is de laatste fase van een levensverandering. Het doet zich voor wanneer het plezier van het nieuwe ouderschap is uitgewerkt en de realiteit van het vaderschap begint door te dringen. De meest cruciale vaardigheid is om je levensverhaal bij te werken om het nieuwe hoofdstuk van het vaderschap in deze fase op te nemen. Een nieuwe vader worden is niet een voorbijgaande, maar een blijvende transformatie. Het gaat door als een kind volwassen wordt en nieuwe verantwoordelijkheden op zich neemt. Als er nieuwe kinderen komen en belasting routines nog zwaarder worden. Nieuwe verantwoordelijkheden op het werk tasten ook de tijd van vaders met hun gezin aan. Levensovergangen zijn een levenslange sport. Vader worden is misschien wel de motivatie waar je naar op zoek. Je zult ontdekken dat de vaardigheden die je leert overdraagbaar zijn naar andere gebieden van je leven. Ze kunnen je helpen perioden die aanvankelijk overweldigend leken om te zetten in tijden van liefde, verwondering en ontdekking.