UTR Echt
Image default
Architectuur

Een technisch bouwkundig bij ons tekenbureau

Op zoek naar een goed bouwkundig tekenbureau? Wij verzorgen bouwkundig tekenwerk tijdens alle fasen in een bouwproces. Wij als bouwkundig tekenbureau staat voor u klaar als het gaat om technische bouwkundige tekeningen voor al uw verbouwingen, zoals dakkapellen, uitbouwen, serres en nieuwbouw. Waarom huur je een bouwkundig tekenbureau in en niet een architect?

Het verschil

Wat is het verschil tussen een tekenbureau en een architectenbureau? Beide bureaus bieden teken- en ontwerpwerkzaamheden, toch er duidelijk verschil. Maar hoe weet je nu wie je nodig hebt? Een architectenbureau maakt ontwerpen. Samen met de opdrachtgever zal hij vanaf een schetsontwerp het bouwplan uitwerken tot voorlopige- en/ of definitieve ontwerpen. Uiteindelijk worden deze ontwerpen uitgewerkt tot technische tekeningen met bijhorende technische omschrijvingen. Het sterke punt van een tekenbureau is dat hij goed is in het vertalen van een ontwerp naar technische tekeningen. Uiteraard kan een tekenbureau een ontwerp maken, dit doet hij op ervaringen van eerdere ontwerpen die het tekenbureau heeft uitgewerkt. Op basis van referentieprojecten zal hij een ontwerp maken die past bij jouw bouwplan. De kwaliteit van een architectenbureau is dat er veel aandacht wordt gegeven in de beginfase, waardoor het ontwerp goed doordacht wordt. De kwaliteit van een tekenbureau is dat hij in staat is om dit ontwerp uit te werken tot een technisch haalbaar ontwerp. Het tekenbureau heeft in de praktijk veel contact met aannemers en is goed op de hoogte hoe men iets bouwt.De valkuil is dat een technisch tekenbureau oplossingsgericht aan het werk gaat door met referentievoorbeelden te werken, waardoor het ontwerp uit balans kan raken.De andere valkuil is dat een architectenbureau een ontwerp vanuit een theoretische kant tot een technisch ontwerp uitwerkt, waardoor een simpel ontwerp toch leid tot hoge bouwkosten. Voordat je aan de slag gaat met een architectenbureau of een tekenbureau moet je voor jezelf goed nadenken waar je hen voor nodig hebt.